פירוק עמותה מרצון ב-4 שלבים – המדריך המלא

הליך של פירוק עמותה מרצון מאפשר לחברים בעמותה לפרק אותה ללא פיקוח של בית המשפט או הכונס הרשמי. 
מפרק העמותה מתמנה על ידי החברים בה ופועל תחת פיקוחם ותחת פיקוח ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה. מדובר בהליך מורכב ומלא בבירוקרטיה, שאורכו כחצי שנה.

פירוק מרצון של עמותה או מחיקת עמותה מרצון?

תהליך של פירוק עמותה ארוך יותר, מורכב מ-4 שלבים, ואורך כחצי שנה. הליך מחיקת עמותה משמעותית יותר קצר ומורכב משלב אחד בלבד, של הגשת תצהיר מחיקת עמותה. בטרם מתחילים בהליך סגירה של עמותה, יש לוודא מה ההליך הנכון להתחיל בו. התנאים לכך שעמותה יכולה להתחיל בהליך מחיקת עמותה (ולא בפירוק) הם להלן:

  • עמותות שלא הייתה להן פעילות כספית מעולם.
  • עמותות שהייתה להן פעילות כספית בעבר שהופסקה לפני ארבע שנים ומעלה, למעט תשלום לבעל מקצוע עבור הטיפול בתהליך המחיקה או העברת כספים/נכסים בשווי של עד 50 אלף ש"ח לעמותה בעלת מטרות דומות, ואין להן נכסים, חובות או התחייבויות.
  • בנוסף, לא מתנהלים הליכים משפטיים כנגד העמותה או כנגד נושאי משרה בעמותה בהקשר לפעילותם בעמותה.

 

פירוק עמותה מרצון – תנאי סף

בטרם מתחילים בהליך של פירוק עמותה מרצון, יש להגיש את כל הדיווחים השנתיים אשר העמותה מחויבת בהם על פי חוק. בנוסף, צריך להסדיר את חובות האגרה השנתית על ידי תשלום או על ידי קבלת פטור (הפטור מאגרה תקף עד שנת 2019 בלבד).

 

שלב 1: הגשת תצהיר כושר פירעון

על תצהיר כושר הפירעון להיות חתום בחתימות של רוב חברי הועד לפיו הם חקרו ובדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה מתחילת הפירוק.  התצהיר ייחתם בפני עורך דין.

שלב 2: דיווח אסיפה כללית בדבר פירוק ומינוי מפרק

בשלב השני יש לשלוח לחברי העמותה הודעה מוקדמת של 21 יום לפחות (או מספר ימים גדול יותר בהתאם להוראות תקנון העמותה) בדבר כינוס אסיפה כללית לפירוק מרצון ומינוי מפרק. ישו לאחר קיום האסיפה, יש להגישה לרשם העמותות, לצרף לבקשה את הפרוטוקול המלא של האסיפה הכללית (בנוסף לטופס הדיווח על האסיפה שהמערכת יוצרת) חתום על ידי שני חברי ועד העמותה.

 

שלב 3: הגשת מסמכים

על העמותה להגיש את המסמכים הבאים ומסמכים נוספים ככל שידרשו לאישור הרשם, לפני הכנת דוח מפרק וטרם כינוסה של האסיפה הכללית המסיימת את תהליך הפירוק:

  1. העתק הודעה על פירוק עמותה בשני עיתונים יומיים שונים.
  2. העתק הודעה על פירוק עמותה ברשומות. הפרסום ברשומות נעשה על ידי מחלקת רשומות של משרד המשפטים ועליכם לפנות אליה לשם ביצוע הפרסום.
  3. בקשה לאישור הרשם להעברת נכסי העמותה לעמותה עם מטרות קרובות.
  4. אסמכתא על העברת כספים ונכסים לעמותה אחרת בעלת מטרות קרובות.
  5. אישור על סגירת חשבון בנק העמותה.

שלב 4: הגשת דו"ח מפרק וכינוס אסיפה כללית

דוח המפרק יכלול: הסבר כללי לגבי פעילות העמותה לפני הפירוק,  פירוט נכסי העמותה, פירוט חשבונות הבנק של העמותה, פירוט מאורעות משמעותיים בעמותה, פירוט שמות נושים ותביעות כנגד העמותה, פירוט כל הפעולות שעשה המפרק בתפקידו, ובכלל זה: כינוס הנכסים ומימושם, הגשת תביעות וגביית חובות, תשלום חובות ודיון בהוכחות חוב, והנעשה ביתר הנכסים.

יש לצרף לבקשה את הפרוטוקול המלא של האסיפה הכללית בדבר אישור דוח המפרק וסיום הליכי הפירוק (בנוסף לטופס הדיווח על סיום פירוק מרצון) חתום על ידי שני חברי ועד העמותה.

פירוק מרצון של עמותה – היעזרו בעורך דין, כי אי אפשר אחרת!

כפי שכבר ציינו לעיל, מדובר בהליך מורכב ומסובך ולכן יש להיעזר בעורך דין שמכיר את הפרוצדורה היטב. בכך ייחסך לכם זמן, כסף וטעויות לאורך ההליך. הצוות שלנו מומחה בפירוק עמותות – אל תהססו לפנות אלינו! למידע נוסף ניתן להתקשר לטל' 055-5631102.

שתף:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

עוד מאמרים...

יש לך שאלה בנושא? פנה אלינו!

דילוג לתוכן