שאלות ותשובות

הבלוג המשפטי של DIGITALAWYER

שאלות ותשובות נפוצות ע"י גולשי האתר

יש לכם שאלה בנוגע לשירותים השונים במוצעים באתר? נושא מסוים שהרגשתם שאתם צריכים חידוד או הבהרה לגביו? הגעתם למקום הנכון!

ברוכים הבאים לעמוד השאלות והתשובות שלנו, כאן נענה על שאלות נפוצות שנשאלות ע"י הלקוחות שלנו וגולשי האתר. העמוד מתעדכן מעת לעת ובהתאם לשאלות שנשאלות ע"י הלקוחות שלנו.

פתיחת חברה בע"מ

שאלות ותשובות נפוצות

עלות שכר טרחה עבור פתיחת חברת יחיד (בעל מניות אחד) הינה 399 ש"ח + מע"מ.

עבור חברת רבים (2 בעלי מניות ומעלה) העלות הינה 450 ש"ח + מע"מ.

העלויות הללו אינן כוללות תשלום אגרה לפתיחת חברה בע"מ עבור רשם החברות.

במסגרת ההליך תזכו לליווי מלא של עורך דין עד לקבלת תעודת התאגדות וח.פ. של החברה, בין היתר: הכנת המסמכים עבור פתיחת חברה, חתימות עו"ד על כל המסמכים הרלוונטיים, הגשת הבקשה בצורה מקוונת לרשם החברות, ייעוץ משפטי בנוגע להליך, ועוד.

על מנת לפתוח חברה בע"מ, יש צורך ב-3 מסמכי יסוד עפ"י החוק: הצהרת בעלי מניות ראשונים, הצהרת דירקטורים ראשונים, ותקנון התאגדות. בנוסף, יש לצרף העתק קבלה עבור תשלום האגרה לרשם החברות.

כמובן שמעבר למסמכים הללו יש צורך בהכנת הבקשה לפתיחת חברה באתר של רשם החברות.

(מתוך האתר של רשם החברות)

כשהרשם בוחן את השמות, ישנם מספר עקרונות מצטברים המנחים אותו בבחינת השמות:

  1. השם תואם את הוראות הדין, היינו, אין סעיף בחוק או בדין אחר שקובע מגבלות כלשהן על שימוש בשם מסוים. להרחבה
  2. השם אינו מטעה. בבחינה זו רשם החברות בוחן כי השם המבוקש לרישום לא דומה לשם של חברה קיימת. מדובר בסעיף סל, המעניק לרשם החברות סמכות לבחון האם אכן השמות עלולים לגרום לאדם הסביר להתבלבל בין חברות שונות. להרחבה
  3. השם אינו נוגד את תקנת הציבור או פוגע ברגשות הציבור. גם כאן, יש לרשם החברות שיקול דעת לקבוע האם מילה מסוימת פוגעת ברגשות הציבור או בתקנת הציבור. להרחבה
  4. רשם החברות בוחן את התרגוםהצורה והתווים. במסגרת חלק זה נבחנים תווים אסורים ומותרים לשימוש בשם, תרגום השם מעברית לאנגלית וכן כללים שקבע הרשם לעניין ריווחים או סיומת המילה בע"מ. להרחבה

המלצת רשם החברות – הציעו חלופות ייחודיות

  • עיינו במאגר החברות וחפשו האם קיימות חברות בשם דומה לשמות שהצעתם, לפי הקריטריונים הנ"ל. 
  • הציעו שלושה שמות שונים זה מזה, באמצעות מילה ייחודית או שתי אותיות. (זכרו – שנת ייסוד, תחום עיסוק גנרי  ומיקום גיאוגרפי אינם מייחדים). ישנה חשיבות רבה להצעת שלוש חלופות שונות כאמור, ובכך יוכל הרשם לבחון בקשתכם. ככל שהשמות יהיו דומים, הרשם ידרוש מהפונה להציע שמות נוספים. 

פירוק חברה מרצון

שאלות ותשובות נפוצות

עלות של פירוק חברה מרצון של חברת יחיד (בעל מניות אחד), הן בהליך רגיל והן בהליך מזורז, הינה 850 ש"ח + מע"מ.

כאשר מדובר בחברת רבים (שני בעלי מניות ומעלה), אם מדובר בהליך מזורז לחברה שזכאית לכך, העלות הינה 1199 ש"ח + מע"מ. באם מדובר בהליך רגיל, העלות הינה 1499 ש"ח.

ההליך כולל את כל הפעולות הנדרשות על מנת להביא את החברה לסטטוס "מחוסלת". שזה אומר: הכנת מסמכים לפירוק החברה, כולל חתימות עו"ד, הגשת הבקשה לפירוק בצורה מקוונת לרשם החברות, וניהול התהליך מא' עד ת', על כל שלביו.

כאשר החברה אינה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק החברות. כלומר: אין לחברה נכסים, חשבון בנק, שעבודים או חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.

על מנת לבצע פירוק חברה, יש צורך במסמכים הבאים עפ"י החוק: הצהרת כושר פירעון ע"י דירקטורים, החלטת אסיפה כללית לפירוק, החלטת דירקטוריון, ובקשה לפטור מאגרה על שנות אי הפעילות החברה.

צו קיום צוואה / צו ירושה

שאלות ותשובות נפוצות

צו ירושה ניתן במצב שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה. במצב כזה מגישים בקשה לצו ירושה, כך שהירושה תתחלק בין היורשים של המנוח לפי ברירת המחדל המצויה בדין (חוק הירושה).

צו קיום צוואה ניתן במצב שהמנוח השאיר אחריו צוואה. במצב כזה, מגישים בקשה לצו קיום צוואה ומבקשים תוקף משפטי על הצוואה מהרשם לענייני ירושה.

עלות שכר טרחה עבור הגשת בקשה לצו ירושה / קיום צוואה, הינה 899 ש"ח + מע"מ.

ההליך כולל את הגשת הבקשה לצו, ניתוח משפטי לגבי זהות היורשים, הגשת הצוואה לרשם, הכנת תצהירים להשלמת פרטים במידה ויתבקשו ע"י הרשם לענייני ירושה, וכל דבר נוסף שיידרש עד לקבלת הצו הדיגיטלי.

(מלבד במקרים חריגים, למשל במידה ונתבקש להגיש בקשה מחודשת עקב שינוי נסיבות או אי מסירת פרטים מדויקים – במצב כזה יידרש תשלום נוסף).

תביעות קטנות

שאלות ותשובות נפוצות

עלות של כתב תביעה קטנה הינה 550 ש"ח + מע"מ. יצוין כי במקרים חריגים האתר יוכל לגבות תשלום נוסף עבור כתבי תביעה מורכבים יותר מהרגיל.

ההליך כולל את כתיבת כתב התביעה, סבב תיקונים אחד של כתב התביעה, והגשת כתב התביעה במערכת נט המשפט הממשלתית.

בתביעה של עד 5,000 ₪, יש לשלם אגרה בסך 50 ₪.

בתביעה מ- 5001 ₪ ומעלה, יש לשלם אגרה בסך 1% מסכום התביעה. 

דילוג לתוכן