בקשה לפירוק חברה – איך מבצעים זאת ב-2024?

פירוק חברה מרצון

זה לא סוד שתקופת הקורונה הביאה איתה משבר כלכלי כלל עולמי, מה שהביא לקריסה וסגירה של עסקים במשק, מקטנים ועד גדולים – שנפגעו אנושות מהמצב. הגשת בקשה לפירוק חברה (בדגש על פירוק חברה מרצון ) הפכה למשמעותית בתקופה זו, היות ומדובר בהליך שמסייע לבעלי עסקים להקטין נזקים ולצאת מהבוץ הכלכלי אליו הם נקלעים. אם החברה שלכם בסטטוס של חוסר פעילות או חוסר רווחיות עקבית – כדאי מאוד לשקול לבצע פירוק חברה.

אז מה זה פירוק חברה מרצון?

פירוק חברה מרצון משמעו סיום חייה של החברה וחיסולה על ידי בעלי המניות, כלומר חיסול שנעשה מרצון החברה, בשונה מפירוק חברה שנעשה על ידי הנושים שלה, או בידי בית המשפט למשל. החלטה לפירוק מרצון יכולה לנבוע לדוגמא מכיוון שהוגדר בתקנון החברה פרק זמן מסוים לפעילותה, או מכיוון שקיימות סיבות מוצדקות בגינן החברה אינה יכולה להמשיך לפעול, כמו חוסר פעילות או חדלות פירעון.

מה הסנקציות האפשריות אם לא מגישים בקשה לפירוק חברה?

חברה לא פעילה או לא רווחית שאינה נוקטת באמצעים לחיסולה, ממשיכה לצבור חובות רבים כמו הגשת דו"ח שנתי ותשלום אגרה שנתית לרשם החברות, ובמקרים חמורים גם מביאה לפעולות אכיפה כנגד בעלי המניות והדירקטורים של החברה. הליך של פירוק חברה מרצון מונע את הפעולות הללו, וחוסך תשלום מיותר של אגרות לרשם החברות, מונע הטלת עיצומים כספיים על בעלי החברה, או אפילו הטלת סנקציות כנגד בעלי החברה כגון חסימת האפשרות לפתוח חברה חדשה.

טיפ לפטור מאגרה של רשם החברות

במידה ומדובר בחברה שאינה פעילה, חשוב לציין, שאחת הפעולות שחשוב לעשות בטרם ניגשים לעורך דין שיסייע לכם במלאכת פירוק החברה וקבלת פטור מאגרה, היא סגירת התיקים ברשויות. אחד התנאים לקבלת פטור מאגרה של רשם החברות על שנות אי פעילות של החברה, הוא סגירת תיקים ברשויות המס (מע"מ ומס הכנסה) וסגירת חשבון הבנק של החברה, כך שחשוב לפעול לשם כך בהקדם היות ומדובר בתהליך שיכול לקחת מס' חודשים.

בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך רגיל

פירוק חברה מרצון בהליך רגיל (הליך שאינו מזורז), מאפשר לחברה לבצע את חיסולה בתנאי שהיא מתחייבת לפרוע את כל חובותיה בתום 12 חודשים מרגע תחילת התהליך. לעומת זאת, פירוק חברה מרצון בהליך מזורז מתקיים בתנאים מאוד ספציפיים (לעיונכם בסעיף הבא), כאשר אחד מהם הוא שאין לחברה חובות כלל, מלבד חובת תשלום אגרה לרשם החברות. מכל מקום, אם אחד מהתנאים לפירוק מזורז לא מתקיים ניתן לבצע פירוק חברה מרצון בהליך רגיל.

להלן השלבים לפירוק חברה מרצון בהליך רגיל:

שלב ראשון – החלטה על פירוק החברה מרצון ומינוי נאמן

 1. יש לערוך תצהיר כושר הפירעון על ידי כל הדירקטורים בחברה או רובם, ובו הצהירו כי בדקו היטב את מצב עסקי החברה ולדעתם החברה יכולה לשלם את חובותיה במלואם בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה.

2. האסיפה הכללית, שעל סדר יומה עמד פירוק מרצון של החברה, תכונס בתוך 90 ימים לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון לגבי החברה, ואל ההזמנה לאסיפה הכללית יצורף תצהיר כושר הפירעון.

3. על בעלי המניות לערוך אסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת על פירוק מרצון ועל מינוי נאמן ליישום הליכי הפירוק, וזאת לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון על ידי הדירקטורים בחברה.

4. על הנאמן להודיע לרשם החברות בתוך 21 יום מיום קבלת החלטת החברה על פירוק מרצון באספה הכללית על החלטת החברה על פירוק מרצון ועל מינויו.

5. על הנאמן לצרף להודעה על פירוק מרצון ומינויו כנאמן את תצהיר כושר הפירעון שניתן על ידי הדירקטורים בחברה. הודעה כאמור אליה לא יצורף תצהיר כושר הפירעון, או שהתצהיר שהוגש נחתם לפני למעלה מ-90 יום לפני החלטת החברה על פירוק מרצון באספה הכללית, תידחה.

שלב 2 – כינוס אסיפה כללית והצגת דו"ח מסכם

1. לאחר שהנאמן סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דוח מסכם של פעילותו, עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה דיון בדוח.

2. על הנאמן להודיע לרשם החברות על כך שכונסה האספה, ולצרף להודעה את פרוטוקול האספה ואת הדו"ח.

3. במידה ומדובר בחברה לא פעילה – הגשת בקשת פטור מאגרה על השנים שהחברה היתה לא פעילה.

4. אישור סופי על חיסול החברה.

בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

חברה שזכאית לפירוק מרצון מזורז, הינה חברה שאינה פעילה אשר קיבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז באסיפה הכללית, בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה. חברה לא פעילה לעניין זה הינה חברה שעונה על התנאים הקבועים בחוק: אין לה נכסים,  שעבודים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור עליה), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין. כמו כן, בטרם פירוק מזורז נדרש לסגור את תיקי החברה ברשויות המס וכן את חשבון הבנק שלה.

הליך פירוק מזורז מורכב משני שלבים קצרים, בניגוד להליך רגיל, ויכול להיארך בתקופה של עד 4 חודשים, לעומת הליך רגיל שיכול לקחת כ6-7 חודשים.

חשיבות עורך דין לצורך הליך פירוק

הליך פירוק חברה מרצון הינו מורכב ודורש התמצאות ובקיאות בחוק ובפרקטיקה המשפטית. כמו כן, על מנת לבצע פירוק חברה נדרש לחתום על תצהירים מאומתים ע"י עורכי דין. הצוות שלנו מתמחה בהליכי פירוק חברה מרצון וחיסול חברות לא פעילות, וכן ביטול חובות אגרה שנתית בגין התקופה שהחברה לא הייתה פעילה. לפרטים נוספים השאירו הודעה בטופס האתר או התקשרו לטלפון / השאירו וואצאפ במס' 055-5631102.

שתף:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

עוד מאמרים...

יש לך שאלה בנושא? פנה אלינו!

דילוג לתוכן